Toimintasuunnitelmat ja vuosikertomukset

Yhdistys tekee joka vuosi tulevalle vuodelle kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion. Ne hyväksytään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa.

Vuosikertomus on järjestön tuottama julkaisu, jonka tavoitteena on antaa lukijalleen kuva toiminnasta yleisesti ja toiminnan tuloksista sen julkaisemista edeltäneenä vuotena.